Covid-19 FAQ

Veel gestelde vragen over Tuin & Park Expo

De overheid heeft besloten dat er extra maatregelen voor de zomer nodig zijn, omdat het aantal besmettingen in Nederland sneller stijgt dan voorzien. Deze extra maatregelen gelden tot en met 13 augustus 2021 en hebben daarom vooralsnog geen gevolgen voor onze beurzen en evenementen die allemaal na 13 augustus gepland staan. Om u zo goed mogelijk van informatie te voorzien, hebben we getracht om de meest gestelde vragen hieronder zo duidelijk mogen voor u te beantwoorden.

In de oorspronkelijke stap 4 van het openingsplan van de Nederlandse overheid zijn evenementen met doorstroom (zoals beurzen) weer toegestaan. Dat blijft onveranderd, omdat deze evenementen worden gehouden in zogeheten doorstroomlocaties. Dat betekent dat beurzen en evenementen door mogen gaan. Wel worden in de periode van 10 juli tot en met 13 augustus de spelregels tijdelijk veranderd. Er geldt een maximum van 1 bezoeker per 5 m2.

De rol van een beurs is in veel opzichten erg belangrijk. Er zijn meerdere sectoren in Nederland die de negatieve gevolgen van de coronapandemie hebben ervaren. De Nederlandse overheid ziet beurzen daarom als de aanjagers van het herstel van de economie. Hier komen vraag en aanbod samen, worden de innovaties van morgen gepresenteerd en ontmoet zakelijk Nederland elkaar. Er zijn industrieën die tot 40 procent van hun jaarlijkse omzet realiseren op beurzen. Ook voor andere dienstverleners is een beurs onmisbaar, denk aan de standbouwers. Verder profiteert de lokale en regionale economie mee op het moment dat een beurs of evenement plaatsvindt, zoals hotels, taxidiensten en restaurants.

Vooropgesteld: wij volgen altijd het advies vanuit de Nederlandse overheid. Naast deze grote stap 4, is er ook nog een laatste, vijfde stap. In deze laatste stap wordt er gestopt met toegangsbewijzen. Het is op dit moment nog niet bekend wanneer deze laatste stap wordt gezet.

Tot het moment dat de Nederlandse overheid anders besluit, kiest Easyfairs Nederland voor al haar beurzen en evenementen voor optie 2. Dat betekent dat wanneer stap 4 nog in werking is, er bij binnenkomst gecontroleerd wordt op herstel- of vaccinatiebewijs of negatieve test. Hierdoor kunnen onze beurzen en evenementen weer doorgaan zoals van ouds. Dat wil zeggen: met 100% van de bezoekerscapaciteit en zonder mondkapjes, 1,5 meter afstand en ga zo maar door. Ons besluit wordt gesteund door o.a. de lokale overheden met wie wij nauw in contact staan.

Wij hebben in de afgelopen periode een grootschalig onderzoek gedaan onder bezoekers van beurzen die dit najaar plaatsvinden. In totaal namen meer dan 6.000 respondenten hieraan deel. Hieruit bleek dat 90% van de bezoekers van plan is om dit najaar weer beurzen te gaan bezoeken.

Easyfairs Nederland volgt hierin de maatregelen vanuit de overheid.

In eerste instantie volgen wij de maatregelen vanuit de overheid. Wij hebben in ieder geval in de afgelopen periode onze luchtbehandelingssystemen verder geoptimaliseerd. Dit helpt ook om de overdracht van luchtweginfecties, zoals COVID-19, te beperken. Bovendien heerst er nu een nog gezonder en prettiger binnenklimaat in onze beurshallen.

Ja, de horeca op onze beurzen en evenementen is geopend. Ook hierin volgen wij de richtlijnen vanuit de overheid.

Nee, in geval van annuleren door de klant gelden de annuleringsvoorwaarden zoals opgenomen in de betreffende overeenkomst. Mocht Easyfairs zelf onverhoopt (moeten) besluiten tot annulering van een beurs of evenement, dan bekijkt Easyfairs van geval tot geval of het betreffende evenement kan worden verplaatst naar een nieuwe datum.

Als er een mogelijkheid wordt geboden op de beurs- of eventwebsite om u in te schrijven voor de nieuwsbrief, dan raden wij u dat van harte aan. Verder adviseren wij u om onze website en social media kanalen te volgen. Wij plaatsen hier regelmatig updates. Ook plaatsen wij meerdere keren per maand een video-update op onze social media kanalen, waarin onze algemeen directeur kort en bondig stilstaat bij de actualiteit. Wij noemen deze korte video’s: EasyTalks.